به کافه‌های خالی و سکوت (at Raam Cafe | کافه رام)

به کافه‌های خالی و سکوت (at Raam Cafe | کافه رام)

شبای پاییز. شبای آروم، نسیم سرد، بهترین شبای سال (at Jamshidieh Park | پارک جمشیدیه)

شبای پاییز. شبای آروم، نسیم سرد، بهترین شبای سال (at Jamshidieh Park | پارک جمشیدیه)

اگه وسپا داشتم الان کاسکتم سرم بود می‌رفتم ونک، ولی ندارم بنابراین تو تاکسی میشینم آهنگ/کتاب صوتی گوش می‌دم، از خودم عکس می‌گیرم حوصلم سر بره و مسافر نباشه. متاسفانه از این سلسله رویداد نتیجه خاصی نمیشه گرفت (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

اگه وسپا داشتم الان کاسکتم سرم بود می‌رفتم ونک، ولی ندارم بنابراین تو تاکسی میشینم آهنگ/کتاب صوتی گوش می‌دم، از خودم عکس می‌گیرم حوصلم سر بره و مسافر نباشه. متاسفانه از این سلسله رویداد نتیجه خاصی نمیشه گرفت (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

این جا همه رو از دنیای مجازی میشناسیم (at Bam-e Tehran | بام تهران)

این جا همه رو از دنیای مجازی میشناسیم (at Bam-e Tehran | بام تهران)

وقتی خسته‌ای، وقتی سلولای بدنت درگیر کش‌و‌قوس خودشونن، وقت بی‌حالی مثل بختک میفته روت، باید به کافئین اعتماد کرد

وقتی خسته‌ای، وقتی سلولای بدنت درگیر کش‌و‌قوس خودشونن، وقت بی‌حالی مثل بختک میفته روت، باید به کافئین اعتماد کرد

ظهرای آخر شهریور‌. انتظار خسته‌کننده‌ی پاییز. یه شروع تازه. شاید (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

ظهرای آخر شهریور‌. انتظار خسته‌کننده‌ی پاییز. یه شروع تازه. شاید (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

بیخیال بدبیاری (at Bam-e Tehran | بام تهران)

بیخیال بدبیاری (at Bam-e Tehran | بام تهران)

این یعنی معماری. نه این ساختمونای بی‌قواره شهر (at Time Museum | موزه زمان)

این یعنی معماری. نه این ساختمونای بی‌قواره شهر (at Time Museum | موزه زمان)

موزه زمان. درواقع خونه‌ی آقای خداداد که مصادره شد. جزو بازرگانای درباری بود (at Time Museum | موزه زمان)

موزه زمان. درواقع خونه‌ی آقای خداداد که مصادره شد. جزو بازرگانای درباری بود (at Time Museum | موزه زمان)

گاهشمار آریایی هموطن. همون تقویم در واقع (at Time Museum | موزه زمان)

گاهشمار آریایی هموطن. همون تقویم در واقع (at Time Museum | موزه زمان)