ظهرای آخر شهریور‌. انتظار خسته‌کننده‌ی پاییز. یه شروع تازه. شاید (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

ظهرای آخر شهریور‌. انتظار خسته‌کننده‌ی پاییز. یه شروع تازه. شاید (at Sadeghieh Taxi Station | ايستگاه تاكسي صادقيه)

بیخیال بدبیاری (at Bam-e Tehran | بام تهران)

بیخیال بدبیاری (at Bam-e Tehran | بام تهران)

این یعنی معماری. نه این ساختمونای بی‌قواره شهر (at Time Museum | موزه زمان)

این یعنی معماری. نه این ساختمونای بی‌قواره شهر (at Time Museum | موزه زمان)

موزه زمان. درواقع خونه‌ی آقای خداداد که مصادره شد. جزو بازرگانای درباری بود (at Time Museum | موزه زمان)

موزه زمان. درواقع خونه‌ی آقای خداداد که مصادره شد. جزو بازرگانای درباری بود (at Time Museum | موزه زمان)

گاهشمار آریایی هموطن. همون تقویم در واقع (at Time Museum | موزه زمان)

گاهشمار آریایی هموطن. همون تقویم در واقع (at Time Museum | موزه زمان)

ساعت همایونه رضا شاه پهلوی. ساعت از بالا کوک می‌شد (at Time Museum | موزه زمان)

ساعت همایونه رضا شاه پهلوی. ساعت از بالا کوک می‌شد (at Time Museum | موزه زمان)

قرار نیست خسته شه از تعمیر ساعت (at Sohrevardi Crossroad | چهارراه سهروردی)

قرار نیست خسته شه از تعمیر ساعت (at Sohrevardi Crossroad | چهارراه سهروردی)

عاشق تابلوهای قدیمی بود (۲) (at North Sohrevardi | سهروردی شمالی)

عاشق تابلوهای قدیمی بود (۲) (at North Sohrevardi | سهروردی شمالی)

عاشق تابلوهای قدیمی بود (۱) (at North Sohrevardi | سهروردی شمالی)

عاشق تابلوهای قدیمی بود (۱) (at North Sohrevardi | سهروردی شمالی)

نمای بیرونش یه آرامش خوبی داره. انگار واقعا قرار نیست اتفاقی بیفته، همه‌چی آرومه آرومه (at Pallett Café | كافه پالت)

نمای بیرونش یه آرامش خوبی داره. انگار واقعا قرار نیست اتفاقی بیفته، همه‌چی آرومه آرومه (at Pallett Café | كافه پالت)