دلخوشی by Baahaarmast on Flickr.
untitled by xbacksteinx on Flickr.

untitled by xbacksteinx on Flickr.

watching vollyball game by Hamid Shad on Flickr.
32-17 by alivahid on Flickr.

32-17 by alivahid on Flickr.

جاده‌های برگشت همیشه تارن (at جاده منجیل قزوین / Manjil To Qazvin Road)

جاده‌های برگشت همیشه تارن (at جاده منجیل قزوین / Manjil To Qazvin Road)

جاده‌های بی‌صدا (at جاده منجیل قزوین / Manjil To Qazvin Road)

جاده‌های بی‌صدا (at جاده منجیل قزوین / Manjil To Qazvin Road)

واقعا نمی‌دونم محلیاشون چجوری زندگی می‌کنن. واقعا بادای مداوم وحشتناکی میومد بقدری که آدمارو راحت می‌تونست تکون بده اگه دقت کنید آبای روی سدم همش رو هوا حرکت می‌کردن! پر از توربینای بادی بود. توربین‌هارو دانمارکی‌ها دهه ۷۰ ساختن٬ سد هم دهه ۴۰ فرانسوی‌ها.  معنی منجیل هم یعنی محل سکونت گیل‌ها (at سد منجیل)

واقعا نمی‌دونم محلیاشون چجوری زندگی می‌کنن. واقعا بادای مداوم وحشتناکی میومد بقدری که آدمارو راحت می‌تونست تکون بده اگه دقت کنید آبای روی سدم همش رو هوا حرکت می‌کردن! پر از توربینای بادی بود. توربین‌هارو دانمارکی‌ها دهه ۷۰ ساختن٬ سد هم دهه ۴۰ فرانسوی‌ها. معنی منجیل هم یعنی محل سکونت گیل‌ها (at سد منجیل)

شهر بادهای خشمگین (at Manjil | منجیل)

شهر بادهای خشمگین (at Manjil | منجیل)

هنوز زندگی نفس داره (at Rasht-Lahijan Road | جاده لاهیجان-رشت)

هنوز زندگی نفس داره (at Rasht-Lahijan Road | جاده لاهیجان-رشت)

پرچم قرمز زده بودن که دریا طوفانیه و شنا نکنید ولی خلق خدا رو چه باک (at Chamkhaleh Beach | ساحل چمخاله)

پرچم قرمز زده بودن که دریا طوفانیه و شنا نکنید ولی خلق خدا رو چه باک (at Chamkhaleh Beach | ساحل چمخاله)